Rentukka fast landfeste

Fast 2-punkts feste hvor flytebrygga blir festet slik at den kan bevege seg opp og ned etter variasjoner i vannstand. Best egnet for beskyttede strender og flytebrygger under 10 meter. Krever ingen ytre forankring / moring. Det faste landfeste kan forankres på følgende måter:


Landforankring

En enkel forankring for de fleste jordsmonn. En grunn fordypning graves for forankringsrammen. Når rammen er plassert i fordypningen legges betongelementer over og forankringsplassen jevnes. Deretter festes flytebrygga til forankringsrammen

 

Fjellforankring

En forankring som ikke forutsetter et plant underlag. De justerbare beslagene forankres i fjellet med 16 mm ekspansjonsbolter.

  • fjellfeste2_large

 
Betongforankring

Forankringsrammen støpes fast i betong slik at stangen som flytebrygga festes til er ca 5 cm over betongen.

  • betongfeste2_large